انواع دعاوی خانوادگی

Zahra_rad

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2019/02/21
ارسالی ها
3,789
امتیاز واکنش
8,283
امتیاز
827
سن
20
محل سکونت
Shiraz

. 1 انواع دعاوی خانوادگی​

هرگونه دادخواهی که برای بهبود شرایط اعضای خانواده نسبت به یکدیگر صورت گیرد؛ در حوزه دعاوی خانوادگی قرار می گیرد. ماده چهارم قانون حمایت از خانواده با ذکر انواع دعاوی خانوادگی، رسیدگی به امور نام بـرده را بر عهده دادگاه خانواده می گذارد.
دعاوی مربوط به دادگاه خانواده شامل موارد زیر می شود :

– دادخواهی در ارتباط با حقوق زوجین در دوران نامزدی و یا فسخ آن و خسارات مرتبط
انواع نکاح که شامل نکاح موقت (صیغه ی مصطلح عام)، نکاح دائم و شرایط مربوط به آن و همچنین ازدواج مجدد و شروط ضمن عقد نکاح
– هرگونه دادخواهی در رابـ ـطه باجهیزیه، مهریه و نفقه ی زوجه و فرزندان، اجرت المثل ایام زوجیت
– نفقه اقارب
– دادخواهی مربوط به تمکین و نشوز
– طلاق و رجوع از آن، فسخ نکاح و انحلال نکاح، بذل مدت و انقضای آن
– مسائل پس از طلاق و فسخ نکاح همچون دادخواهی در حیطه حضانت و مسائل مربوط به ملاقات فرزند از سوی هر یک از والدین.
– هرگونه دادخواهی در حیطه ولایت قهری، قیمومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال و وصایت محجوران
– آنچه مربوط مربوط به امور راجع به غایبان مفقودالاثر است.

همچنین سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین و تغییر جنسیت از جمله مواردی است که در دعاوی خانواده به آن ها پرداخته می شود.
در صورتی که دادخواهی در خارج از دادگاه خانواده پیگیری شود، دادگاه مد نظر بایستی قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و پرونده را به دادگاه خانواده ارجاع دهد.
تیم حقوقی رویای سبز با تخصص در حوزه دعاوی خانوادگی در کنار شماست تا با زبده ترین مشاوران بهترین نتیجه را در دادگاه خانواده بدست آورید.
دعاوی زیادی هستند که تحت دعاوی خانوادگی مطرح میشوند وشرط اصی آن از دید قانون عضویت فرد در کانون خانواده است.

۲.دادگاه های صالح دعاوی خانواده​

دادگاه خانواده تنها دادگاه صالحی است که میتواند به موضوعات مذکور رسیدگی نماید و نکته ی قابل توجه این است که دادگاه خانواده دادگاه تخصصی است که قضات آن تنها صلاحیت رسیدگی به همین دعاوی را دارا بوده و در صورتی که دعاوی مربوط به دادگاه خانواده در سایر دادگاه ها مطرح شود باید قرار امتناع از رسیگی صادر گردد و به دادگاه خانواده فرستاده شود، تا بهترین رای و حکم ممکن که به نفع جامعه و به خصوص خانواده باشد صادر گردد.

باید توجه کرد که طبق قانون حمایت از خانوده ی مصوب ۱۳۹۱ قوه قضائیه، در هر حوزه قضایی شعبی به دادگاه خانواده اختصاص یابد و در شهر های کوچک تر که دادگاه خانواده لازم نیست و یا وجود ندارد، شرایط متفاوت میباشد. بدون در نظر گرفتن کوچکی یا بزرگی شهر، موسسه حقوقی و داوری بین المللی رویای سبز آماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.
 

برخی موضوعات مشابه

تاپیک قبلی
بالا