جزوه اقتصاد دهم درس 3

_oxygen

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2019/04/27
ارسالی ها
967
امتیاز واکنش
3,361
امتیاز
481
سن
19
درسنامه درس سوم، فصل اول:کسب وکاروکار آفرینی اقتصاد-پایه دهم رشته علوم انسانی درس سوم:اصول انتخاب درست نگارش:محمود یعقوبی دبیرجامعه شناسی و اقتصادشهرستان زیرکوه،استان خراسان جنوبی

....... نقشه راه.............

.1-افراددرتصمیم گیری های منطقی چگونه عمل می کنند؟

در تصمیم گیری های منطقی، افراد هزینه ها و منافع گزینه های مختلف را باهم مقایسه و بهترین آنها را انتخاب می کنند.........طرح مسئله...........................

.2-تصمیمات عاقلانه درانتخاب چگونه به وجودمی آید؟

تصمیمات عاقلانه از مقایسۀ هزینه ها و منافع در هر انتخاب به وجود می آید.

3-قبل از هر تصمیمی در انتخاب کسب و کار، چه اصولی رابایداصولی را رعایت کنیم؟

اصل اول:هزینۀ فرصت هر انتخاب را محاسبه کنیم.

اصل دوم:منابع کمیاب خود را شناسایی کنیم.

اصل سوم:قید بودجه خود را ترسیم کنیم.

اصل چهارم:هزینه های در رفته را فراموش کنیم.

اصل پنجم:بین هزینه ها و منافع خود، مقایسه کنیم
 
 • پیشنهادات
 • _oxygen

  کاربر نگاه دانلود
  کاربر نگاه دانلود
  عضویت
  2019/04/27
  ارسالی ها
  967
  امتیاز واکنش
  3,361
  امتیاز
  481
  سن
  19
  اصل اول:هزینه فرصت هرانتخاب رامحاسبه کنید

  4-دانش اقتصادازچه مفهومی برای تفکردرباره هزینه هااستفاده می کند؟هزینه فرصت

  5-منظورازهزینه فرصت یک انتخاب چیست؟

  هزینۀ فرصت یک انتخاب، ارزش بهترینگزینۀ بعدی است که شما آن را هنگام انتخاب از دست داده اید.

  6-اگرازبین سینمارفتن بابلیت ده هزارتومان،بسکتبال بازی کردن،مطالعه کردن ورفتن به بازاربرای خرید،سینمارفتن راانتخاب کنیدهزینه فرصت سینمارفتن چیست؟

  هزینه فرصت سینمارفتن درواقع بهترین گزینه بعدی است که بعدازسینمارفتن می توانستیم انجام دهیم ولی ازآن صرف نظرکرده ایم مثلا اگربهترین گزینه بعدی بسکتبال بازی کردن باشدپس هزینه فرصت سینمارفتن بسکتبال بازی کردن است که ازآن صرف نظرکرده ایم وهمچینین ده هزارتومان پول بلیتی که برای سینمارفتن پرداخت کرده ایم،چون ده هزارتومان برای چیزهای دیگرکم خواهیم داشت.

  7-چرازمان وپول(منابع)ما«کمیاب»است؟پول یکی از امکانات کمیاب شماست. با یک مقدار مشخص از پول، نمی توانید هر چیزی را بخرید. وقت و زمان هم از داشته های کمیاب شماست. هر کاری مثل خوابیدن، غذا خوردن، مطالعه، تفریح، وب گردی در اینترنت و کارهای دیگری که به آن علاقه دارید همگی به زمان نیاز دارند و انجام هر کدام از آنها در زمان مشخص به معنای عدم امکان انجام بقیه است

  .8-به چه دلیل بایدبین گزینه های انتخاب،«بده-بستان»کرد؟ به دلیل وجود کمیابیدر امکانات و داشته ها، همیشه باید بین گزینه های انتخاب «، بده ـ بستان »کرد
   

  _oxygen

  کاربر نگاه دانلود
  کاربر نگاه دانلود
  عضویت
  2019/04/27
  ارسالی ها
  967
  امتیاز واکنش
  3,361
  امتیاز
  481
  سن
  19
  9-منظوراز«بده-بستان »چیست؟مثال بزنید.
  بده ـ بستان یعنی چیزی را رها می کنید تا چیز دیگری را به دست آورید.مثلاً فرض کنید011هزار تومان پول برای خرج کردن دارید؛ با این پول می توانید وسایل لازم برای

  ساخت ربات امدادگر را تهیه کنید تا در مسابقات رباتیک مدرسه شرکت کنید؛ البته می خواهید یک جفت قناری زیبا هم بخرید یا حتی یک آکواریوم کوچک برای خودتان
  دست و پا کنید؛ لباس های ورزشی جدیدی نیز آمده که خیلی از بچه های مدرسه خریده اند و از خرید آن هم بدتان نمی آید! اگر پولتان را برایهر کدام از این موارد خرج

  کنید، برای گزینه های دیگر چیزی باقی نمی ماند. اگر پول کمیاب نبود، می توانستید به جای آکواریوم کوچک یک آکواریوم بزرگ آب شور بخرید یا اینکه هر روز با یک

  لباس ورزشی جدید به مدرسه بروید؛ اما پول کمیاب است و نمی شود همه چیز را با هم داشت. به همین دلیل باید بین گزینه های انتخاب، بده ـ بستان کرد؛ یعنی یکی را
  گرفت و مابقی را رها کرد
   

  _oxygen

  کاربر نگاه دانلود
  کاربر نگاه دانلود
  عضویت
  2019/04/27
  ارسالی ها
  967
  امتیاز واکنش
  3,361
  امتیاز
  481
  سن
  19
  «اصل دوم:منابع کمیاب خودراشناسایی کنید

  11-برای تولید کالاها و خدمات، باید به سراغ .......................برویم.

  منابع کمیاب

  11-اولین امکانات مابرای تولیدکالاوخدمات چیست؟

  منابع کمیاب تولید، اولین امکانات ما برای تولید کالاها و خدمات هستند و می توان آنها را عوامل تولیدنیز دانست.

  12-منابع کمیاب(عوامل تولید)رانام ببرید.مثال بزنید.

  الف)منابع گاهی طبیعی اند، مثل چوبی که نجار روی آن کار می کند یا دانه گندمی که کشاورز آن را در زمین می کارد.

  ب)گاهی انسانی اند، مثل نیروی کاری که در کارگاه مشغول به کار است.

  ج)گاهی منابع تولید، سرمایه های مالی اند.مثل پولی که شخص برای راه اندازی یککارگاه تولیدی درنظر گرفته است.

  د)گاهی منابع تولیدسرمایه های فیزیکی اند.مثل ابزاروماشین آلاتی که درجریات تولیدازآن هااستفاده می شود.(تراکتور،...)

  13-کدام یک ازعوامل تولیدمهمتراست؟مثال بزنید.

  عوامل انسانی-بسیار اتفاق می افتد که در جایی همۀ عوامل تولید وجود دارد و نیاز یا خواسته برآورده نشده ای هم هست، ولی کارآفرینی که آن کسب و کار را راه انداخته و نیاز مورد نظر را پاسخ دهد، وجود نداردونیروی انسانی وظیفه ترکیب سایرعوامل تولیدرابرعهده دارد؛ مثل آشپزخانه ای که پر از مواد غذایی است ولی آشپزی که آنها را باهم ترکیب و یکغذای لذیذ تهیه کند، وجود ندارد

  .14-...............تمایل افراد به سازماندهی و عملیاتی کردن کسب و کارهای جدید با پذیرش خطر عدم موفقیت است. کارآفرینی

  15-کارآفرینان باچه هدفی عوامل تولیدراگردهم می آورند؟

  کارآفرینان در جست وجوی فعالیت های سودآور، عوامل تولید شامل نیروی کار ،سرمایه ها و منابع طبیعی را گرد هم می آورند تا با تولید کالاها و خدمات، نیازها و خواسته های دیگران را برآورده کنند و از این محل کسب درآمد نمایند .

  16-علاوه بر انتخاب های شخصی، دانشاقتصاد با انتخاب های.................نیز مواجه است. اجتماعی

  17-آیااجتماع وجوامع باکمیابی منابع وانتخاب مواجه هستند؟اجتماع نیز امکانات ،منابع و داشته های کمیابی دارد و با انتخاب و بده ـبستان روبه روست. در هر نقطه از زمان، هر کشور مقدار معینی از نیروی کار، زمین قابل بهره برداری، سرمایۀ انسانی و فیزیکی و تعدادی کارآفرین دارد .کشورها، مانند مردم، با کمیابی منابع روبه رو هستند.

  18-کمیابی منابع چه پیامدی برای جامعه دارد؟
  کمیابی منابع،هر جامعه را با مبادله مواجه میسازد. اگرمنابع بیشتری برای تولید یک کالا و خدمات اختصاص داده شود، منابع کمتری برای تولید کالا و خدمات دیگر باقی می ماند.
   

  _oxygen

  کاربر نگاه دانلود
  کاربر نگاه دانلود
  عضویت
  2019/04/27
  ارسالی ها
  967
  امتیاز واکنش
  3,361
  امتیاز
  481
  سن
  19
  «اصل سوم:قیدبودجه خودراترسیم کنید»


  -منظورازقیدبودجه چیست؟
  وقتی شما مقدار مشخص و محدودی پول برای خرج کردن دارید، در این حالت می گوییم شما یک قید بودجه دارید. به دلیل اینکه بودجه تان محدود است، شما مجبورید بین گزینه های خود بده ـ بستان کنید.

  21-فرض کنید شما 25هزار تومان برای صرف ناهار پول دارید. در شکل زیر نحوۀ انتخاب بین بیسکویت و شکلات را بررسی کنید. هر نقطه بر روی نمودار خط بودجه نشان دهندۀ مقدار بیسکویت و شکلاتی است که با 25هزار تومان می توان خرید.
  بده ـ بستان بین نقاط الف و ب چگونه است؟
  درنقطه «ب»مامی توانیم سه بیسکویت به ارزش01هزارتومان وچهارشکلات به ارزش 01هزارتومان بخریم.درنقطه«الف»مامی توانیم دوبیسکویت به ارزش01هزارتومان وشش شکلات به ارزش 01هزارتومان بخریم.

  اگر از نقطۀ الف به ب یا بالعکس حرکت کنیم، چه تغییری در مقدار انتخاب شده از هریک از این دو کالا روی می دهد؟
  اگرازنقطه «الف »به «ب »حرکت کنیم از51هزارتومان پول می توانیم بیسکویت بیشتروشکلات کمتری خریداری کنیم واگرازنقطه «ب »به «الف »حرکت کنیم شکلات بیشتری می توانیم خریداری کنیم و
  لی ازمیزان خریدبیسکویت ماکاستته خواهد شد
   

  _oxygen

  کاربر نگاه دانلود
  کاربر نگاه دانلود
  عضویت
  2019/04/27
  ارسالی ها
  967
  امتیاز واکنش
  3,361
  امتیاز
  481
  سن
  19

  _oxygen

  کاربر نگاه دانلود
  کاربر نگاه دانلود
  عضویت
  2019/04/27
  ارسالی ها
  967
  امتیاز واکنش
  3,361
  امتیاز
  481
  سن
  19
  اصل چهارم:هزینه های دررفته رافراموش کنید

  -منظورازهزینه دررفته چیست؟هزینه هایی که پرداخت شده است و شما نمی توانید آن را باز گردانید «هزینۀ دررفته »نام دارد؛ این هزینه ها نباید تأثیری در انتخاب و تصمیم شما داشته باشد

  .22-اگرشماده هزارتومان پول بلیت، برای تماشای تئاترپرداخت کنیدولی درحین تماشای تئاترتصمیم بگیریدسالن راترک کنیدوبه تماشای یک فیلم درسینمابابلیت هشت هزارتومان برویدهزینه دررفته وهزینه فرصت سینمارفتن چیست؟

  هزینه درفته:ده هزارتومان پولی است که برای تماشای تئاترپرداخت کرده اید.چون این هزینه غیرقابل اجتناب است ودیگرقابل برگشت نیست


  هزینه فرصت سینمارفتن:هشت هزارتومان پولی که برای تماشای فیلم پرداخت کرده اید(آن چیزی است که هنگام رفتن از تئاتر به سینما باید از دست بدهید )23-مفهوم هزینه های دررفته رابه چه چیزی می توان تشبیه کرد؟
  مفهوم هزینه های دررفته را می توان پولی تصور کردکه به یک چاه عمیق افتاده است و دیگر قابل دسترس نیست
   

  _oxygen

  کاربر نگاه دانلود
  کاربر نگاه دانلود
  عضویت
  2019/04/27
  ارسالی ها
  967
  امتیاز واکنش
  3,361
  امتیاز
  481
  سن
  19
  -تنهاهزینه ای که برتصمیم گیریتان موثراست چیست؟

  تنها هزینه ای که بر تصمیم گیریتان مؤثر است، هزینه هایی است که در زمان تصمیم گیری شما به وجود می آیند.

  25-برای اینکه یک تصمیم خوب بگیریدبه چه نکاتی بایدتوجه کنید؟
  برای اینکه یک تصمیم خوب بگیرید:
  الف)تشخیص تفاوت هزینه هایی که بر تصمیم شما تأثیرگذارند، بسیار مهم اند؛ هزینه های دررفته مهم نیستند، چون دیگر رفته اند و قابل برگشت نیستند.
  ب)باید هزینه ها در مقابل منافع سنجیده شوند
   

  _oxygen

  کاربر نگاه دانلود
  کاربر نگاه دانلود
  عضویت
  2019/04/27
  ارسالی ها
  967
  امتیاز واکنش
  3,361
  امتیاز
  481
  سن
  19
  «اصل پنجم:بین هزینه هاومنافع خود،مقایسه کنید

  چگونه می توانید بین منافع وهزینه های خود،مقایسه کنید؟مثال بزنید.
  برای اینکه تصمیم گیری منطقی باشد باید تمام منافع را با تمام هزینه ها مقایسه کنید و در نهایت به این نتیجه برسید که در گزینه ای که شما انتخاب کردهاید، منافع بیشتر از هزینه هاست .مثلاً افراد وقتی سوار خودرو می شوند منافع بستن کمربند ایمنی را با هزینه های آن مقایسه می کنند؛ ممکن است برخی با مقایسۀ بالا بلافاصله کمربند ایمنی خود را ببندند و برخی دیگر در بستن کمربند ایمنی سهل انگاری کنند! البته همیشه مقایسۀ هزینه ها و منافع بر اساس اطلاعاتی که از آنها داریم، انجام می گیرد

  .27-برای تصمیم گیری منطقی،به چه نکاتی بایدتوجه کنیم؟

  الف)مقایسه منافع و هزینه ها«باید تمام منافع را با تمام هزینه ها مقایسه کنید و در نهایت به این نتیجه برسید که در گزینه ای که شما انتخاب کردهاید، منافع بیشتر از هزینه هاست .ب)توجهبه نوع تصمیم درانتخاب 28-دونوع گسترده ازانواع تصمیمات چیست؟مثال بزنید.
  دو نوع گسترده از انواع تصمیمات وجود دارد.
  الف)اولین دسته به یک انتخاب از میان گزینه های مختلف می پردازد.(مثلاً گاهی اوقات گزینه های تصمیم ما این است که مطالعه کنیم یا به گردش برویم)
  ب)دستۀ دیگربه انتخاب چه مقدار از هر چیز اشاره می کند.(گاهی دربارۀ میزان مطالعه یا مدت زمان گردش در حال تصمیم گیری هستیم
   

  _oxygen

  کاربر نگاه دانلود
  کاربر نگاه دانلود
  عضویت
  2019/04/27
  ارسالی ها
  967
  امتیاز واکنش
  3,361
  امتیاز
  481
  سن
  19
  چرابرخی مردم تصمیمات غیرمنطقی می گیرند

  9-چرابرخی مردم تصمیمات غیرمنطقی می گیرند؟مثال بزنید
  .(اشتباهات رایج درتصمیم گیری)

  الف)اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها-وقتی که جنس 061هزار تومانی که 11درصد تخفیف دارد را بر جنس 01هزار تومانی ترجیح دهیم.ـ وقتی فقط به دلیل اینکه حراج یا فروش ویژه اعلام شده خرید می کنیم.

  ب)توجه به هزینه های درفته-وقتی غذایی را که سفارش داده شده دوست ندارید؛امابه خاطرپولی که داده ایدتاآخرش می خورید.-کلاس بی کیفیتی راچون پول داده ایدتاآخرمی روید
  بی صبری زیاد(ترجیح حال به آینده)ـ به جای صبر در تحصیل و یادگیری و بهره مندی از منافع آتی آن، سراغ کارهای کم ارزشِ آنی می رویم.ـ برای تأمین هزینه های مصرف فعلی، زیر بار سنگین انواع بدهی می رویم

  .د)اعتماد به نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن(ترجیح آینده به حال)ـ خوش بینی زیاد دربارۀ درآمد آینده و پس انداز کمتر برای نیازهای آتیـ سرمایه گذاری در زمینه های پرخطر، بدون آمادگی لازم.

  و)چسبیدن به وضعیت فعلیـچسبیدن به وضعیت فعلی و پرهیز از بررسی گزینه های جدید با رویکرد منطقی هزینهـ فایده
   

  برخی موضوعات مشابه

  بالا